Akreditasyonlar

QIMA aşağıdaki düzenleyici makamlar ve uluslararası standartlar tarafından ve bunlara uygun olarak ruhsatlandırılmıştır.