Şirket Değerlerimiz

QIMA aşağıdaki 8 değeri temel alan bir kurumsal kültürü teşvik etmektedir.