Şirket Değerlerimiz

QIMA aşağıdaki değeri temel alan bir kurumsal kültürü teşvik etmektedir.