Kalite Standartları

Tüm ürün denetimlerimizde uluslararası olarak tanınan Kabul Edilebilir Kalite Limiti'ni (Acceptable Quality Limit (AQL) kullanıyoruz. Müşteriler her bir denetim için Kabul Edilebilir Kalite Limiti Tolerans seviyesini kendileri belirlerler ve QIMA da AQL dahilinde veya dışındaki sonuçları sağlar.

Kabul Edilebilir Kalite Limiti (AQL)

Numune alma denetiminde, QIMA denetçileri özellikle ISO 2859 standardını ve bu standardın sağladığı tabloları uygularlar. Uluslararası Standardizasyon Kurumu (ISO) tarafından yayınlanan bu belge tüm ülke düzenlemelerinde eşdeğerleri bulunan uluslararası bir standarttır (ANSI/ASQC Z1.4, NF06-022, BS 6001, DIN 40080).

AQL (Kabul Edilebilir Kalite Limiti) Numune Alma, ürün siparişinin tamamının müşterinin spesifikasyonuna uyup uymadığını tespit etmekte bir üretim siparişi örneğini tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir metottur. Numune alma verilerine göre müşteri bilgiye dayanan bir karar alarak partiyi kabul edebilir veya reddedebilir. Denetim raporunuz üretiminizin seçili Kabul Edilebilir Kalite Tolerans seviyesini geçtiğini veya geçemediğini açıkça gösterir.

Doğru numune boyu ve kabul numarasını nasıl belirleyeceğim?

Eğitimli hesap yöneticilerimiz muayeneyi ve ihtiyaçlarınız için doğru AQL'yi seçmenizi sağlamak için hazır olacaklardır.

Quantity:
Inspection Level:
CRITICAL defects
MAJOR defects
MINOR defects
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 0
Reject Point: 0
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 10
Reject Point: 11
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 14
Reject Point: 15

Kabul Edilebilir Kalite Limiti II olan 4000 birimlik bir üretimin farazi muayenesi için, Tablo A'da genel muayene seviyesi "L" gösterilmektedir.

Tablo B'ye atfen sıra L. 2.5 AQL ile 200'lük bir numuna boyu için, geçer bir rapor için en fazla 10 birim başarısız olabilir.

Acceptable Quality Limit - Sample Size Code Letters
Acceptable Quality Limit - Single Sampling Plans for Normal Inspection