C-TPAT Denetimi ve Uygunluk

Terörizme Karşı Gümrük Ticareti Ortaklığı (C-TPAT) ABD tarafından sürdürülen bir tedarik zinciri güvenlik programıdır. Gümrük ve Sınır Muhafaza özel şirketlerin tedarik zincirlerinin terörizm hususunda güvenliğini arttırmaya odaklanmıştır.
C-TPAT Audit & Compliance | QIMA