Numune Raporları

QIMA çok sayıda sektör için denetim, muayene ve laboratuvar testleri yapmaktadır. Detaylı raporlarımız tedarik zincirinizi güvenceye almanız için bilinçli kararlar almanızı sağlamak için Kontrol panelinizdeki işlenebilir görüşleri güçlendimektedir. Aşağıda verdiğimiz rapor örneklerinden bazılarını kontrol edin.