Ürünler için Kalite Güvence Hizmetleri

QIMA uzmanları ürün geliştirme, imalat ve tedarik süreçleriniz boyunca kritik kararlar almanıza yardıcı olacak rehberlik hizmeti sunmaktadır.

Ürünler için Kalite Güvence Hizmetleri Nedir?

Hizmetlerimiz müşterilerimize global, federal ve devlet şartlarına uygun ürünler teslim etmelerine yardımcı olmakla birlikte, tüm kurum içi ya da müşteri şartnamelerini karşılamak için kendi ekipleriyle çalışmalarına da yardımcı olur. QIMA uyumluluk için devam eden taahhütlerini desteklerken müşterilerimizin beklentilerini aşmayı taahhüt ederken, güvenlik ve kalite kaygılarını çözmeye yönelik çözümlerin belirlenmesine yardımcı olmak için hazırlıklıdır.

QIMA kalite güvence hizmetlerine aşağıdakiler dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Mevzuata İlişkin Araştırma ve Yorumlama
 • Avrupa Tehdit Değerlendirmesi ve Teknik Dosya Hizmetleri
 • Periyodik Test Programlarının Gözden Geçirilmesi
 • Dokümantasyon İnceleme Hizmetleri
 • Teknik Eğitim ve Atölyeler
 • Ürün Standartları ve Şartname Kılavuzları
 • Tesis İçi Hat İncelemeleri
 • Tasarım Değerlendirmeleri
 • Geliştirme, inceleme veya uygunluk SOP'larınızın güncellenmesi

Ekibinizi Genişletme

Hedefimiz önceden mevcut olan kalite güvencesi girişimlerinin bir uzantısı olarak işlev görecek kapsamlı hizmetlerle ya da yeni programlar oluşturmak üzere kendi ekipleriyle çalışarak müşterilerimizi global olarak desteklemektir. İhtisas uzmanlarımız laboratuvar testi, global mevzuata uygunluk, ürün kusuru analizi ve imalatta olduğu kadar kalite kontrol ve kalite güvencesi konusunda da kapsamlı deneyimlere sahiptir. Global uzmanlar ağıyla tamalanan Hong Kong Genel Merkez laboratuvarında bulunan çekirdek ekibimizle, QIMA müşterilerimize küresel destek sağlamaktadır.


QIMA Uzmanlık ve Rehberlik Sağlar

QIMA'nin uzmanlardan oluşan ekibi laboratuvar testi, global mevzuata uygunluk, ürün kusuru analizi ve imalatta olduğu kadar kalite kontrol ve kalite güvencesi konusunda da kapsamlı deneyimlere sahiptir. Müşterilerimize ürün geliştirme ve imalat aşamalarında, kritik kararlar almalarında yardımcı olmak için danışmanlık hizmetleri, ürün tasarımı değerlendirmeleri, araştırma yardımı, hammadde testi ve teknik rehberlik sağlarız. İlave olarak, kurum içi personel ya da tedarik zincirinizin bilgi tabanının oluşturulmasına yardımcı olmak için, QIMA mevzuatla ilişkili çeşitli konularda olduğu gibi kendi uygunluk programınız için de çalışma ve eğitim programları sunmaktadır.


QIMA Faydaları

Neden QIMA:

 • Küresel hizmet kapsamı (85 ülke)
 • Özel bir müşteri yöneticisi
 • Teknik rehberlik ve en son mevzuat güncellemelerine erişim