Fabrika İyileştirme Hizmetleri

Tedarikçilerinizin fabrikalarının kalite ve uygunluk standartlarınızı ve uluslararası gereksinimleri karşılamak için sürekli olarak gelişmesine yardımcı olun.

Bir Denetimden Sonra Ne Olur?

Bir denetim raporu ve Düzeltici Eylem Planı (CAP) aldığınızda, denetim bitmiş olabilir, ancak tedarikçinizin fabrikasını geliştirmek için ortak çalışmalarımız daha yeni başlar. Her şeyden önce, herhangi bir tedarikçi denetim programının nihai amacı tedarikçilerin tesislerini etik uygunluk, yapısal güvenlik ve çevre yönetimi açısından iyileştirmektir. Fabrika İyileştirme Hizmetlerimiz tam olarak bunu başarmak için tasarlanmıştır.

Gerçek Zamanda İyileştirme Sağlama

QIMA Fabrika İyileştirme Programları, standart bir denetim yolunu izler ve net zaman çizelgeleri ve sorumluluk zincirleriyle, kalıcı ve sürdürülebilir iyileştirmeyi uygulamak için Düzeltici Eylem Planlama sürecine odaklanır. Denetim sonuçlarına dayalı olarak çalışan QIMA uzmanları, sizi ve tedarikçinizi her adımda destekleyen, CAP ve İyileştirme Programlarının uygulanmasına yardımcı olur. Ayrıca, mevcut uygunsuzlukların altta yatan nedenlerini analiz ediyor ve fabrikanın bunları ortadan kaldırmak ve gelecekteki hataları önlemek için gerekli önlemleri almasına yardımcı oluyoruz.

Koordinasyon, Eğitim ve Destek

Fabrika İyileştirme programlarımız, CSR ekibiniz ile yakın işbirliği içinde, QIMA Teknik Uzmanları tarafından uygulanmakta ve özel Hesap Yöneticiniz tarafından koordine edilmektedir. Program kapsamında ortaya çıkan teknik soruları cevaplamak için deneyimli bir QIMA denetçisi de bulunacaktır. Ayrıca gelecekteki riskleri en aza indirmeye ve geçmişteki başarısızlıkların tekrar etmesini engellemeye yardımcı olmak için üst yönetim, mal sahipleri, iş amirleri ve fabrika personeli için kalite kontrol ve uyum konularında eğitim veriyoruz.

Takip ve Tamamlama

Tutarlı takip, tedarikçinizin CAP'de belirtilen gerekli eylemi gerçekleştirmesini garanti etmenin tek yoludur. Tedarikçilerinizle etkili bir iletişim kurmanıza ve bunları kalite ve uyum yönetimi sürecine dahil etmenize yardımcı olarak, yaptığımız değişikliklerin kalıcı iyileştirmeye katkıda bulunmasını sağlarız. İyileştirme programının başlamasından sonra belirli aralıklarla yapılan takip denetimleri, tedarikçinin kaydettiği ilerlemenin gerçek zamanlı bir görünümünü sağlar ve kalan boşlukları ve endişe alanlarını tanımlamaya yardımcı olur.