ASTM F963 Oyuncak Güvenlik Standardı'ndaki Değişikliklere Genel Bakış

20 Ekim 2016 tarihinde, ASTM F963 standardının yeni bir versiyonu yayımlanmıştır. Revizyon özeti aşağıda listelenmiştir.

ASTM F963 Oyuncak Güvenlik Standardı

ASTM F963 uzun süredir oyuncak güvenliği testlerinde temel bir standarttır. Bu standart 14 yaş altındaki çocuklar için oyuncak olarak tasarlanmış, üretilmiş ya da pazarlanmış her türlü nesne olan oyuncaklar için güvenlik gereksinimlerine değinmektedir.


20 Ekim 2016
ASTM F963 versiyon 2016'nın
yayımlanması
Ocak 2017 sonundan önce
CPSC güncellenmiş standardın kabul edilmesi için kararı verecektir
Nisan 2017'de
Standart CPSC tarafından kabul edilirse zorunlu hale gelecektir


Bölüm Zorunluluklar Önemli Değişiklikler
4.3.5 Ağır Elementler
 • Homojen polimerler için alternatif toplam ağır metal tarama yöntemi eklenmiştir: HD-XRF
 • 16 CFR 1500.91'e göre netlik kazandırılmış muafiyet sadece toplam kurşuna uygulanır ve bu muafiyet sadece çözünür kurşuna genişletilmiştir, başka elementlere uygulanmaz (tüm elementler için çözünürlük testinden muaf olan kağıt ve mukavva hariç)
 • Çıkartma ve baskılı kumaşlardaki netlik kazandırılmış muafiyet kriteri
 • Kadmiyum için toplam tarama testi 75 ppm altındaysa, küçük metal parçalı bileşenlerin kadmiyum testi çıkartmasına uygun olduğu kabul edilmiştir.
4.3.6 and 8.4 Mikrobiyolojik Güvenlik
 • Mikrobiyolojik güvenlik kapsamına Kuş Tüyü Kaynaklı Maddeler Eklenmiştir
 • Materyallerin temizliği için belirlenmiş kabul edilebilir mikrobik limitler (Ek B'ye bakın)
 • Materyallerin temizliği için güncellenmiş test yöntemi referansları ve kriterleri:
  • USP 35 <61> ve <62>
  • CTFA Mikrobiyoloji Kuralları, test yöntemleri M-1 ve M-2
  • Aşağıdaki organizmalar tespit edilmemelidir:
   • Psödomonas türü
   • Koli basili
   • Koagülas pozitif stafilokok türü
   • Salmonelle türü
   • Şigellla türü (sadece Kuş Tüyü için)
 • Koruyucu etkinlik için güncellenmiş test yöntemi referansları ve kriterleri
  • USP 35 <51>
  • CTFA Mikrobiyoloji Kuralları, test yöntemleri M-3 ve M-6
  • Ürün yüklemede minimum düzeyde aşağıdaki organizmalar kullanılmıştır:
   • Staphylococcus aureus
   • Koli basili
   • Psödomonas aeruginosa
   • Candida albicans
   • Aspergillus brasiliensis
4.3.7 and 8.29 Dolgu Malzemesi Gereksinimleri
 • Pennsylvania eyaleti gereksinimleri çıkartılmıştır
 • Geniş Stereo Mikroskop ya da dengi cihaz kullanılarak gözle muayeneye izin veren basitleştirilmiş değerlendirme yöntemi
4.5 Akustik
 • Değerlendirme prosedürü ISO 8124-1 ve EN 71-1'e daha uygun olması için değiştirilmiştir
 • Çekmeli-itmeli oyuncaklar için 2 m/s'den 1 m/s'ye güncellenmiş test parametresi (Hız)
 • Kulağa yakın oyuncaklar için C-ağırlıklı tepe limiti 95 dB'den 110 dB'ye yükseltilmiştir (EN 71-1'ye uygun)
4.6.2.2 and 8.13 Ağızla harekete geçirilen Projektil Oyuncaklar
 • Boğma tehlikesine neden olabilecek küçük parçalarla ilgili ağızla harekete geçirilen projektil oyuncaklar için ilave edilen gereksinimler ve test yöntemleri
4.14 Oyuncaklardaki Teller, Kayış ve Lastikler
 • Üzerine binilen oyuncaklarda beli kısıtlamak için kullanılan kayışlara serbest uzunluk ve halka yapma gereksinimleri muafiyeti eklenmiştir
4.15.1 and 8.28 Üzerine Binilen Oyuncaklar
 • Doğası gereği dengesiz olanlardan ayrı olarak 150 mm ya da daha küçük tekerlekli ürün için muafiyet eklenmiştir (Doğal olarak denge için tasarlanmamış ürünler için EN 71-1'i takip edin)
 • Üzerine birçok çocuğun binmesine yönelik oyuncaklar için değişiklik yapılmış aşırı yük testi
4.21 and 8.13, 8.14 Projektil Oyuncaklar
 • Kalem içi için boyut parametreleri hariç ISO 8124-1 ve EN 71-1 ile uyum
 • Çıkıntılı ön kenara sahip projektil için uç değerlendirme kalibresi eklenmiştir.
 • Vakum ağızlı projektil için uzunluk gereksinimi (57 mm) eklenmiştir.
 • Depolanmış enerjili projektil ve depolanmış enerji olmadan ateşlenen oklar için darbe testi gereksinimleri eklenmiştir.
 • İzin verilen Kinetik Enerji Yoğunluğu (KED) artık 2,500 J/m2'dir
 • Testten sonra projektillerden çıkan küçük köpük parçalar için muafiyet eklenmiştir.
4.24 Sıkılan Oyuncaklar
 • Sıkışma tehlikesi gereksiniminin sadece oyuncağın sıkma fonksiyonu bulunan bölümüne uygulanacağı açıklığa kavuşturulmuştur.
4.25 and 5 Pilli Oyuncaklar
 • Gereksinimlere lityum piller ve nikel metal hibrit piller gibi, yeniden şarj edilebilir hücre ve piller eklenmiştir.
  • Pil aşırı yük testi
  • Tekrarlayan aşırı yük testi
  • Tek hatalı şarj testi
  • Kısa devre koruması testi
 • Düğme pillerle çalışan ürünlere etiketleme gereksinimleri eklenmiştir.
 • Hücrenin aşağıdaki standartlardan en az birine uygun olması gereken, lityum iyon ya da lityum iyon polimer pillerle çalışan oyuncak için gereksinimler eklenmiştir:
  • ANSI C18.2M Part 2
  • UL 1642 veya UL 2054
  • IEC 62133
 • Pil ve şarj cihazları için yeni referans standartlar eklenmiştir:
  • ANSI/UL 2595
  • IEC 60950-1
4.38 and 8.25 Mıknatıslar
 • ISO 8124-1 ve EN 71-1'e uyumlu hale getirilecek ilave testler eklenmiştir:
  • Tahta oyuncaklar ve ağız ile çalışan oyuncakların ağız parçaları için daldırma testi diğer kullanım ve kontrol testlerinden önce yapılacaktır
  • Basınç testi
  • Düşürme testi
  • Oyuncakta geçme metal parça bulunmaması halinde çevrim testi için özel metal disk kullanımı belirtilmiştir
4.40 and 8.30 Genişleyen Materyaller
 • Çocuk tarafından yutulduktan sonra, gastrointestinal blokaj oluşturarak önemli derecede genişleyebilecek oyuncaklar için yeni gereksinimler
4.41 and 8.27 Oyuncak Sandıkları
 • Oyuncak sandıkları için gereksinimler ASTM F963'den yeniden bir araya getirilmiştir
5-7 Etiketleme/Talimat/İmalatçı İşaretleri
 • Aşağıdakiler için eklenen gereksinimler:
  • Düğme piller için etiketleme
  • Oyuncak sandıkları talimatı ve üretici işaretleri
  • Pille çalışan üzerine binilen oyuncaklar için talimat
 • Aşağıdakiler için revize edilen gereksinimler:
  • Mıknatıs etiketleme
  • Pilli oyuncaklar için talimat

Tüketici Ürünlerinde Güvenliğin İyileştirilmesi Kanunu'na (CPSIA) göre, güncellenmiş standart ASTM'nin Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu'nu (CPSC) bilgilendirdikten sonra, CPSC'nin 90 gün içinde revizyonu reddetmemesi halinde, 180 gün sonra uygulanacak ve zorunlu hale gelecektir.


Ek A

ASTM F963 kapsamında olmayan ürünler:

 1. Bisikletler/Üç Tekerlekli Bisikletler
 2. Motorsuz Skuterler
 3. Eğlence Amaçlı Elektrikli Skuterler/Mini Motosikletler
 4. Sling shots / sharp-pointed darts
 5. Park Ekipmanı
 6. Barutsuz Tabancalar
 7. Uçurtmalar
 8. Bitmiş ürünün birincil oyun değeri olmayan Hobi ve El İşi Ürünleri
 9. bitmiş ürünün birincil oyun değeri olmayan Model Kit
 10. Pastel Boya, Boyalar, Tebeşirler ve bir oyuncak parçası olsun ya da olmasın tüm sanat malzemeleri hariç, materyalin kendisinin ya da bitmiş ürünün birincil oyun değeri olmadığı diğer benzer sanat malzemeleri LHAMA'ya uygun olmalıdır
 11. Spor Ürünleri / Kamp Ürünleri / Spor Malzemeleri / Müzik Enstrümanları / Çocuk Ürünleri / Mobilya (Bununla birlikte benzerleri olan oyuncaklar kapsam dahilindedir)
 12. Elektrikli Uçak / Roket / Gemi / Kara Araçları Modelleri (Bununla birlikte benzerleri olan oyuncaklar kapsam dahilindedir)
 13. Sabit Havayla Şişirilenler

Ek B

Ürün Kategorileri Mikrobik Limitler
(cfu/mL ya da cfu/gm)
Bebek ürünü 100 (500)1
Göz bölgesinde kullanım ihtimali yüksek, çocuk tarafından ya da bir bebek ya da benzeri ürün üzerinde (dudak balzamları, dudak parlatıcıları, dudak boyaları ve benzer ürünler dışında) kullanıma yönelik yüz boyaları ya da kozmetikler gibi ürünler 100 (500)1
Kuş tüyü ürünler 5000
Diğer tüm ürünler 1000 (5000)1
Not:
1. Seyreltme işleminin getirdiği değişkenlik nedeniyle, bebek veya yüz boyası için 5 x 102 cfu/mL veya cfu/gm'ye kadar ve diğer tüm ürünler için 5 x 103 cfu/ml veya cfu/gm'ye kadar kabul edilebilir değer olarak ele alınacaktır.

Bu özet eksiksiz olarak düşünülmemelidir ve yasal uyarı niteliğinde hazırlanmamıştır.

ASTM standartları hakkında herhangi bir sorunuz ya da danışacağınız bir husus mu var?

Bize Ulaşın
ASTM F963 Toy Safety Standard | QIMA