İçecek Testi, Muayeneleri ve Denetimleri

QIMA makaların yürürlükteki tüm uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun olmasına yardımcı olmak için içecekler, şişelenmiş su ve alkol için test ve kalite kontrol hizmeti sunar.