Gözlük Testi

QIMA'un özel HOKLAS onaylı test laboratuvarları ve özel denetçi kaynaklarıyla gözlük ürünlerinizin uluslararası ve ulusal standartlara uygun olmasını sağlayın.