İşlenmiş Gıda İnceleme, Sertifikasyon ve Denetimleri

QIMA, gıda işleme endüstrisi için kalite güvencesi ve kalite kontrolü sağlayarak markaların ve perakendecilerin hedef pazarlarının güvenlik standartlarına uymasına yardımcı olur.